Wear Layer
คืออะไร & ทำไมต้องหนา 0.3 มม.?
Wear Layer คือ ชั้นปกป้องพื้นผิวไวนิล/ กระเบื้องยาง
โดยมาตรฐานการใช้งานสากล ควรมีความหนาขั้นต่ำที่ 0.3 มม.
เพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 15 ปี *
สำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัย และ การใช้งานเชิงพาณิชย์
Wear Layer
มีความสำคัญอย่างไร ?
 • ปกป้อวผิวหน้าของพื้นไวนิล
 • ทนทานต่อการใช้งานทุกประเภท
 • ช่วยรักษาความงามได้นานขึ้น
 • มีพื้นผิวสัมพัสให้เลือกใช้งานมากมาย
Wear Layer
ขนาดมาตรฐานสากลต้อง 3.0
"ยิ่งหนามาหขึ้น ยิ่งทนทานมากขึ้น"
"ยิ่งหนามากขึ้น อายุการใช้งานนานขึ้น"
 • Text Hover
 • Text Hover
Wear Layer
อยู่ส่วนไหนของพื้นไวนิล ?
Wear Layer คือ ชั้นปกป้องผิวหน้าของพื้นไวนิล / กระเบื้องยาง ซึ่งพื้นต้องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ได้มาตรฐานความหนาที่ 0.3 มม. จึงจะทำให้ผิวหน้าทนทานมากขึ้น และสามารถใช้งานได้นานขึ้น

ซึ่งพื้นไวนิล FINE ART มี Wear Layer ที่หนาถึง 0.3 มม. ถูกต้องตามมาตรฐานการใช้งานสากล และ PU+ Coating จึงทำให้ผิวหน้าทนทานขึ้น และมีอายุการใช้งานที่นาวนานกว่า 15 ปี
 • Text Hover
Wear Layer
เปรียบเทียบความแตกต่าง ?
 • Text Hover
* พื้นไวนิล FINE ART จะสวยงามได้นานกว่า 15 ปี นั้นขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และการใช้งานอย่างถูกวิธี
** พื้นกระเบื้องยางทั่วไปจะมีคุณภาพที่ด้อยกว่า เพราะ Wear Layer ที่บางกว่า และวัสดุที่ทนทานน้อยกว่า
Wear Layer
ที่ขนาดต่ำกว่า 0.3 มม. จะเป็นอย่างไร ?
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
ความคุ้มค่าของลูกค้า
ลูกค้าทุกท่านควรศึกษาข้อมูลสินค้าให้ละเอียดก่อนการเลือกซื้อ สินค้า การที่ราคาพื้นไวนิลต่างกันเพียงไม่กี่สิบบาท แต่คุณภาพพื้นไวนิล , ความทนทาน , และ อายุการใช้งานที่แตกต่างกันมากถึง 10 ปี เราควรเลือกซื้อของที่คุ้มค่าที่สุด และสมราคาตามคุณภาพสินค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสุขกับการใช้งานพื้นที่ไร้ปัญหาในอนาคต

พื้นไวนิล FINE ART เรามั่นใจถึงคุณ๓าพของสินค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยพื้นไวนิลคุณภาพสูง ได้มาตรฐานการใช้งานสากล และคุณสมบัติที่เหนือกว่าพื้นกระเบื้องยางทั่วไปถึง 3 เท่า
พร้อมมอบความรู้เรื่องพื้นให้คุณด้วยประสบการณ์เรื่องพื้นที่มากกว่า 28 ปี
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover